måndag 31 januari 2011

Forskning

Jag fick höra av en utredare på Familjerätten att det finns Forskning på att barn som har utsatts för sexuella övergrepp mår bra av att träffa sin Förövare tillsammans med en kontaktperson. När en Pappa har utsatt sina barn för sexuella övergrepp är det också viktigt att barnen får träffa sin Pappa för att dem ska kunna se att Pappan också har goda sidor. För barn är det också viktigt att dem har en Pappa som dem kan identifieras sig med! Att mina barn ska träffa sin Pappa för att det är viktigt för dem att kunna identifiera sig med honom, det klingar inte väl i mina öron!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar