tisdag 15 mars 2011

Tingsrätten

Fick brevet i dag om att Pappan begär av Tingsrätten om verkställighet av dom gällande umgänge med barn. Han yrkar: "Att verkställigheten skall vara förenad med ett vite gentemot mig på 5000 kr per umgängestillfälle samt att viter skall gälla till under en tidsperiod av ett år. Han yrkar också att jag skall stå för hans kostnader i målet.
Grund för yrkandet -"Barnen har ett oerhört stort uppdämt behov att vara med sin Pappa och få prata om allt som hänt under de år de varit ifrån sin Pappa. Att då avbryta kontakten igen är direkt skadlig för barnen och visar enbart på min ovilja till att barnen ska ha en kontakt med sin Pappa. Efter tredje umgängestillfället har jag meddelat Familjerätten att jag inte kommer gå med på några fler umgänge. Familjerätten har talat med mig, men inte förmått mig att inse och respektera vare sig barnens behov av rätt till sin Pappa eller domen.
Jag har därefter vägrat umgänge vid två tillfällen. Barnens umgänge har nu ställts in under en månads tid.
En verkställighet är därmed av stor betydelse för barnens rätt till sin Pappa.
Verkställighet med vite krävs för att jag skall inse allvaret i mitt val av agerande, detta då det är en Hovrätts dom som jag respektlöst vägrar efterleva".
Pappan yrkar att Tingsrätten sätter ut målet SNARAST.
Vänligen
Xxx xxxxxxx(Pappans ombud).

Jag har nu fem dagar på mig att lämna ett skriftligt yttrande över bifogade handlingar, yttrandet ska ha kommit in till Tingsrätten inom 5 dagar. Handlingarna bör lämnas i två exemplar.

Det va det för den här gången/ Nettan

2 kommentarer:

  1. Nettan, kan du höra av dig till oss på mejl om det här tipsaoss@gmail.com
    Suspicio

    SvaraRadera
  2. Ja det har jag gjort men oj va jag skrev/tack för ert stöd

    SvaraRadera