måndag 19 september 2011

Vad är ett Nej


Helt otroligt!  Så här stog det i domen från Tingsrätten ”Det har framkommit av förhören med framförallt pojkarnas terapeuter, medlaren och kontaktpersonen att barnens uppriktiga vilja är att något fortsatt umgänge inte kommer till stånd. Utifrån barnens ålder och mognad ska denna deras vilja respekteras fullt ut i detta ärende. Pappans yrkande om verkställighet ska därför lämnas utan bifall” Och vad händer efter det? Jo kontaktpersonen ringer en kväll och talar om ”att Pappan vill träffa pojkarna på lördag så hon vill tala med pojkarna vad dem tycker om det!! Hur många gånger ska barnen behöva säga nej till alla vuxna innan det respekteras?! Vad har då domen för nytta? Vuxna talar om att dem tror på barnen ändå tvingas dem om och om i gen att upprepa samma sak ”vi vill inte träffa han för han har utsatt oss för sexuella övergrepp. Socialtjänsten arbetar med sin utredning om att barnen mår dåligt i kontakten med Pappan men hur familjerättens arbete fungerar när det gäller detta ärendet och deras uppdrag det vet inte socialtjänsten på utredning. Så om två veckor ska kontaktpersonen ringa barnen och fråga dem igen om dem vill träffa sin Pappa. Detta tar så mycket kraft och energi av pojkarna och är mycket psykiskt påfrestandet. Ändå tar det aldrig slut!

måndag 5 september 2011

Det tog 9 år!

Domen från Håvrätten blev att Pappan hade rätt till tre timmar varannan lördag att träffa barnen i närvaro av kontaktperson. Det blev tre tillfällen, barnen Ville inte, frågor blev inte besvarade och skuld lades på barnen. Dem mådde dåligt riktigt dåligt. Barnen försökte berätta för vuxna men ingen ville lyssna eller tro att det va sant.  Barnen går själva till Polisen tillsammans med deras stora syster men det senaste övergreppet hände för tre år sedan "så det är försent" ingen Polis kan göra något åt detta, dem får gå Hem! Pappan lägger in en stämning på Mamman "att mamman hindrar/påverkar barnen och att tingsrätten ska ålägga Mamman vite à 5000 kr vid varje umgängestillfälle som uteblir. Nu tillsätts en Medlare i kontakten mellan barnen och Pappan, han ska vara opartisk men så känns det inte för barnen. Barnen får stället höra "att det är deras Mamma som hittat på allt och då kan man må dåligt" men det stämde inte med barnens känsla och upplevelser som dem kom i håg och visste att dem hade upplevt.  Dem träffar Pappan sammanlagt tre gånger tillsammans med Medlaren. Barnen försöker en mer att få vuxna att lyssna på dem och hjälpa dem i detta. Till slut agerar vuxna! Nu görs två anmälningar oberoende av varandra, om att barnen berättar och mår dåligt av att träffa sin Pappa. Socialtjänsten Startar en utredning. Tingsrättens dom ang. Vite blev "Mamman ska inte betala vite och barnens vilja ska respekteras fullt ut". Utredarna på Socialtjänsten bjuder in till ett Nätverksmöte. 16 personer som har och har haft kontakt med barnen samlas, där frågeställningen är: "hur kan vi förmedla till barnen att vi har hört barnen och att vi tror på dem och hur kan vi hjälpa dem så att detta aldrig händer i gen". Det blev utredarna från socialtjänsten som fick uppdraget att förmedla till barnen vad som blev sagt på mötet. Två modiga barn kom och tog i mot information om vad 16 personer hade sagt och tyckt om dem och allt runt och kring detta. Två killar kunde gå där i från och känna att nu är det över och att alla tror på vad dem har sagt och upplevt. Det har varit en tuff resa som nu avslutas och en ny resa kan börja...

söndag 21 augusti 2011

Slagfärdig!

Nu är jag tillbaka. Jag tänker inte "ligga lågt" mer. För till vems nytta då? Nä ett citat från ATSUB "tystnaden är förövarens bästa försvar", det ställer jag inte upp på mer. Nu är jag Slagfärdig!

tisdag 22 mars 2011

Blommorna

Ser du vårblommorna som börjar komma upp?
Hur hårt dem en har haft det, hur sargade dem en har blivit behandlade och hur illa vinterns klimat en har tagit på deras krafter så kommer dem igen.

Se hur dem kravlar sig upp ur jorden, dem får färg och dem reser sig upp. Vårblommorna blir så vackra, färgerna så klara och dem lysser upp......

Gud tar hand om dem, det är han som ger dem näring. Gud klär blommorna i dem vackraste färgena och det är han som reser dem upp.

Så jag ser vårblommorna komma upp och dem står där. Ja då vet jag att allt det, det gör också Gud med mig.

fredag 18 mars 2011

Advokat

Det känns okey! Jag va hos min Advokat i dag och detta kommer att lösa sig, jag har ju faktiskt aldrig hindrat barnen från att träffa sin Pappa. Det känns mycket bra att jag har haft samma Advokat i alla dessa år, för det är så mycket man ska berätta och det gäller att ha superkoll. Jag har fått lära mig att alltid skriva datum, namn, anteckna, anteckna och anteckna tur att jag gillar att skriva.
 Jag kommer att ta en paus i skrivandet i allafall när det handlar om mig själv men jag kommer att uppdatera allt sedan, så självklart ska ni få veta hur allt gick!
Jag berättade för Advokaten att jag inte riktigt kände mig som en klient ett försök till ursäkt att jag avbröt och pratade och nästan blev eller blev uppröd emellanåt. Advokatens replik blev "ja, det känns väl som du är en del av huset", ja efter åtta och ett halvt år så:) Jag har två Advokater som arbetar tillsammans med mitt ärende och det är dom själva som har valt att arbeta på detta sättet. Och hur lång tid det en har tagit och alla vändor så  känns det mycket tryggt att ha dem. Jag vet att dem tar detta på största allvar och jag hoppas att dem känner att jag har en stor respekt och tillit till dem.Jag tror eller jag vet att dem är det viktigaste för mig i allt detta. Jag behöver inget annat stöd med mig i kontakten med mina Advokater. Men att besöka Socialtjänsten som har blivit som "vardagsmat" för mig under dessa år, dit vågar jag inte gå själv utan måste alltid ha någon som stöd med. Nu ska jag koppla av i helgen och bara ha trevligt tillsammans med mina barn.

tisdag 15 mars 2011

Tingsrätten

Fick brevet i dag om att Pappan begär av Tingsrätten om verkställighet av dom gällande umgänge med barn. Han yrkar: "Att verkställigheten skall vara förenad med ett vite gentemot mig på 5000 kr per umgängestillfälle samt att viter skall gälla till under en tidsperiod av ett år. Han yrkar också att jag skall stå för hans kostnader i målet.
Grund för yrkandet -"Barnen har ett oerhört stort uppdämt behov att vara med sin Pappa och få prata om allt som hänt under de år de varit ifrån sin Pappa. Att då avbryta kontakten igen är direkt skadlig för barnen och visar enbart på min ovilja till att barnen ska ha en kontakt med sin Pappa. Efter tredje umgängestillfället har jag meddelat Familjerätten att jag inte kommer gå med på några fler umgänge. Familjerätten har talat med mig, men inte förmått mig att inse och respektera vare sig barnens behov av rätt till sin Pappa eller domen.
Jag har därefter vägrat umgänge vid två tillfällen. Barnens umgänge har nu ställts in under en månads tid.
En verkställighet är därmed av stor betydelse för barnens rätt till sin Pappa.
Verkställighet med vite krävs för att jag skall inse allvaret i mitt val av agerande, detta då det är en Hovrätts dom som jag respektlöst vägrar efterleva".
Pappan yrkar att Tingsrätten sätter ut målet SNARAST.
Vänligen
Xxx xxxxxxx(Pappans ombud).

Jag har nu fem dagar på mig att lämna ett skriftligt yttrande över bifogade handlingar, yttrandet ska ha kommit in till Tingsrätten inom 5 dagar. Handlingarna bör lämnas i två exemplar.

Det va det för den här gången/ Nettan

Mina barn och andras ungar

www.kanal24.info/?p=1710 hade i går premiär med filmen "Skuggornas barn" SE DEN! Jag tycker att alla ska våga se filmen det är nämligen vuxnas skyldighet. Här i filmen får vi lyssna till tre barns berättelse. Ingen vuxen kan komma och säga att detta ska inte barn behöva medverka till eller något liknande, för det är på grund av att inga vuxna vågar se, höra eller agera som dessa Barn medverkar. Detta gör dem  för sin egen skull och ett hopp att kunna hjälpa några andra barn. Vi vuxna står  inte på barnens sida! Vuxna tror att barn ljuger om sådant eller att någon har hjärntvättat och använder barn för egen vinnings skull i syfte att såra en annan vuxen! Att vuxna inte lyssnar, inte pratar och inte gör något åt detta för barnens skull. Det är det största övergreppet någon kan utsätta ett barn för, jag kan till och med påstå att den smärtan är större en själva övergreppet.
Jag kunde inte föreställa mig i min vildaste fantasi att vuxna svenskar är så naiva, flata och känslokalla när det kommer till våra egna svenska barn. Jag trodde faktiskt att det nästan bara var mina barn som av otur hamnat bland "fel"vuxna, eller vad har jag som Mamma gjort för fel eftersom ingen vill lyssna eller tro på mina barn, eller hur har barnens Pappa lyckats få andra vuxna och myndigheter att blunda? Men nu förstår jag lite bättre fast det är svårt och det smärtar väldigt mycket. Det handlar inte om otur. Det handlar om att vi är svenskar, vi bor i Sverige och VI TROR ATT SAMHÄLLET TAR HAND OM DET; VI TROR ATT NÅGON ANNAN GÖR NÅGOT ÅT DET. Vi stoppar huvudet i sanden.

onsdag 9 mars 2011

Mot sexuella övergrepp - Svenska kyrkan - Kyrka och samhälle

Mot sexuella övergrepp - Svenska kyrkan - Kyrka och samhälle
Jag skulle vilja se och höra om detta mer inom kyrkan och församlingarna och inte bara i text. Likadant är det utanför kyrkan från Socialtjänst, Bup, Sjukvård, Polis, Åklagare och Domstolar alla är bra på en och samma sak, nämligen att formulera och skriva i text hur det ska vara och fungera. Då tror hela Svenska folket att så fungerar det! Men det är bara text! Hur blir det på pappret verklighet? Kanal 24 har en mycket bra film som tar upp detta.

Det är så Tyst

På sista tiden har jag kommenterar och länkat till flera inlägg som handlar om övergrepp på barn i Sverige på Facebook. Jag tänkte att kanske någon bland mina ca 100 "vänner" skulle bli berörda och på något sätt kanske komma med en kommentar! Men nej. En gång har två tryckt på gilla knappen. "Vänner" lägger upp länkar och rekommendationer om både det ena och andra och då tänker jag på nyheter, krig, fattigdom och även våldtäckter och sexuella övergrepp som sker ute i värden. MEN INTE OM SEXUELLA ÖVERGREPP SOM SKER I SVERIGE! Då är det tyst. Det är faktiskt så att jag får den känslan av att dem inläggen "syns" inte, dem inläggen "finns" inte. I dag la jag upp på Facebook och länkade till kanal 24 film.En är det ingen som har Tryckt på gilla knappen eller kommenterar. Så här skrämmande tyst brukar det inte vara kring annat på min Facebook. Det är rysligt tyst!

måndag 7 mars 2011

Du vet väl om att du är värdefull

Micke går i terapi. I dag ritade han huset hos Pappa, han ritar alla rum och kök etc. Han ritar röda och gröna pluppar, grönt för dem platserna som känns bra och rött för dem platser som inte känns bra. Röda pluppar blev det i sovrummet och på toaletten. Han va själv inne hos sin terapeut i dag och dem sista fem minuterna va jag med för att boka ny tid. Dem visade mig vad han hade målat och jag fick se dem röda plupparna som fanns i badrummet och i sovrummet.
Jag tittade på plupparna och min blick gick till pluppen på toaletten och då säger han "det va där på toaletten som Han gjorde det, det sexuella gjorde pappa där" jag bara gapar och jag ser en glad, stolt kille och så öppnar han sin godislapp som han precis fick av sin terapeut och jag läser "Du är modig" terapeuten utbrister "men det är ju det jag sagt minst fem gånger och så får du lappen med just det ordet" dem ler. Jag ser en kille som är rörd, stolt men framför allt nöjd över det han har åstadkommit under denna terapi tiden i dag. Ett arbete han gör för sin egen del och hans välbefinnande.
Vi tar på oss och går hemåt, då tittar han på mig och säger "jag skulle vilja ha en chokladboll och så kan du och Kalle äta Semla" värdens varmaste leende får jag. Även om jag vet att han har fått massor av kakor hos terapeuten så hur skulle jag kunna säga nej!

"Du vet väl om att du är värdefull, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du........"

lördag 26 februari 2011

Uppmärksammad dom

 • UNICEF Sverige kräver att det rättsliga skyddet stärks för barn som utsätts för sexualbrott
  25 februari.
  kamp-alla-barn-vit-200-150-nyTrots regelbundna ändringar i sexualbrottslagstiftningen finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende. UNICEF Sverige anser att detta är helt oacceptabelt och lämnar idag in ett remissvar med krav på åtgärder.


 • Ett exempel är den uppmärksammade domen som handlar om flera män som utnyttjat en 14-årig flicka genom att betala för sex med henne på en toalett i ett köpcentrum. Flickan har en utvecklingsstörning och var alkoholpåverkad när hon utnyttjades. Enligt svensk lag är det förbjudet att ha sex med någon under 15 år. I denna dom har ansvaret för åldersfrågan lagts helt på den 14-åriga flickan, istället för på männen.

  torsdag 24 februari 2011

  Inget brott lämna bort sitt adoptivbarn

  Inget brott att lämna bort sitt barn! Jag undrar då om alla kan lämna bort sina barn om man tycker dem är "jobbiga"? Eller handlar det bara om man har adopterat? Ärligt talat jag begriper mig inte på vårat rättssystem! Om ett barn inte vill ha sina föräldrar? Hur ser vårt rättssystem på det? Behöver vi ha ett rättssystem?! Jag läste gårdagens artikel 24/2 "inget brott  lämna bort  adoptivbarn" från tidningen Dagen. Det är upprörande tycker jag, samtidigt som jag av egen erfarenhet vet att det krävs orimliga bevis från barn om att en förälder inte är lämplig att vara förälder.Inget brott lämna adoptivbarn « Dagen.se - Nyheter om kyrka och samhälle

  onsdag 23 februari 2011

  Kalle sov i sin säng i natt hans lillebror Micke försökte också att somna i sin egna säng men det gick inte, han Sov hos mig i natt. På morgonen berätar Micke om att det är lite läskigt att gå till skolan, han pratar om någon med en gul jacka som visslar och tittar lite konstigt. Han med den gula jackan har vi pratat om förut och vi har kommit fram till att det handlar inte om den personen utan mer om en oro om och i fall han möter sin Pappa. Några tårar trillar ner för hans kinder och han säger lite försiktigt "Pappa jobbar här i staden, hans bror bor här, Pappa säger att han har syskon som också är ovän med honom." Vi pratar en stund. Vi vet att bara på denna korta tiden som dem har träffat sin Pappa har han hunnit säga många saker till dem och mycket av det är inte sant. Han torkar tårarna. Vi äter färdigt vår frukost, små pratar lite om ditt o datt. Tandborstning och sedan redo för den nya dagen.

  söndag 20 februari 2011

  Familjerätten del 2

  Vi hade uppföljningsmöte, Kontaktpersonen berättar på sitt sätt och jag förmedlar hur barnen har reagerat med umgänget tillsammans med Pappan och kontantpersonen. Hur dem mår i skola och hemma. Handläggaren på Familjerätten svarar "viktigt att se hur kan vi göra/prata så att du kan känna dig trygg inför och under nästa umgängestillfället säger dem till Mamman?!!
   Det är barnen som visar och uttrycker vad dem tycker och känner, inte bara till Mamman utan också till andra! Barnen har sagt att dem vill inte träffa sin Pappa mer!
  Okey säger Familjerätten då får vi meddela Pappan detta och skriva till Hovrätten....det som kan ske är väl att vårdnadshavaren kan få betala vite och eller vad Hovrätten beslutar. Jag svarar "Men det är inte Mamma som säger detta, men Kontaktpersonen kan ju komma som det va bestämt på lördag och släpa dem till Pappan".
  Jag fortsätter "Hur kan Familjerätten lyssna till vad barnen vill, dem har varsin kontakt för terapi, Kalle har öppnat sig för lärare mm. Hur hämtar ni in vad barnen vill och mår till Hovrätten?" Familjerätten svarar- vi får återkomma, detta måste diskuteras med min chef och så meddelar hon Pappan att det inte blir något på lördag för pojkarna vill inte.
  Jag ber också om att få ut allt som är dokumenterat och som jag har rätt att få ut från dem.
  Hon återkom på telefonen två dagar senare med informationen från hennes chef " vi gör inget mer i detta ärendet varken åt det ena eller andra hållet. Vårat uppdrag är att tillhandahålla en kontaktperson under umgänget. Pappan är informerad att pojkarna inte vill, sedan är det upp till han, om han vill att Hovrätten ska göra en verkställan av dommen. Detta blir väl i så fall något för din Advokat.

  fredag 18 februari 2011

  Expressen vågar

  Vuxna pratar om mycket men när det kommer till sex övergrepp på barn blir det genast tystare, om jag sitter tillsammans med andra och vi kommer in på övergrepp och jag talar om att mina barn har blivit utsatta sexuellt, då blir det Stopp! Det är inget man vill fortsätta att prata om. Vad händer när ett barn vill prata? Kalle va hos Bup för rutinkontroll och personalen frågar som alltid "hur fungerar maten, sömnen?" jag sover inte bra och jag drömmer mardrömmar, det är för att jag har börjat träffa min Pappa igen säger Kalle- där tog samtalet slut! Personalen bytte samtalsämne! Expressens artikel är mycket bra, jag är glad att en tidning som denne vågar ta upp detta om sexuella övergrepp på barn utifrån barnens situation och de vuxnas feghet. Det hade varit intressant att veta hur många vuxna som vågar läsa hela artikeln och inte slutar när det börjar bli känsligt.

  Kan någon hjälpa mig att förstå?

  Kontaktpersonen säger att hon inte har hört Pappan berätta om sina två andra barn och inte heller hur Pappan besvarar frågan "om du hade blivit utsatt av din Pappa skulle du vilja träffa han då"? Enligt barnen hade hon suttit med vid bordet, men senare gått och tittat på lite reklamskyltar och senare gott på toaletten när barnen och Pappan står i kö för att bli insläppta till biografen. Enligt kontakt personen hade hon gott på toa efter dem fikat färdigt och pojkarna och Pappan hade suttit kvar vid fikabordet tills hon kom tillbaka?! Inne på bion hade Micke blivit placerad längst in sedan Pappan, Kalle och sedan Kontaktpersonen. Hur kan man Som kontaktperson låta en sådan placering vara ok och också tycka att det inte är konstigt? Två timmar i mörkret med Pappan, var fanns kontaktpersonens hand om Micke hade velat ha lite stöd inte ens Kalle hade han haft jämte sig? Hon hade inte kunnat se om Pappan hade lagt sin hand på pojkens knä, det medgav hon när jag frågade. Hur kan detta få ske och särskilt när hon har bekräftat för båda barnen att dem kan känna sig trygga med henne?, Kontaktpersonens svar blev att efter dem två tidigare träffarna som har skett i familjerättens lokaler a' en timma så har hon kunnat se hur trygga pojkarna varit tillsammans med Pappan att hon inte tyckte att detta tredje besök med Pappan på Bio va fel.  Innan umgänget med kontaktperson va det tre år sedan pojkarna träffade sin Pappa
  och då var det Micke som hade berättat vad Pappan utsatt han för nämligen sexuella övergrepp. Kontaktpersonen var då den person som arbetade på utredningen och var den som startade utredningen och med bedömning att barnen vill berätta och pojkarna ville att utredaren skulle förmedla till Pappan att dem vill att han ska erkänna, så att han kan bli frisk!

  måndag 14 februari 2011

  Familjerätten!

  Jag begriper mig inte på Familjerätten! Vem arbetar dem för! Nu tänker jag särskilt på deras uppdrag från Hovrätten "Att med kontaktperson ska barnen träffa sin Pappa tre timmar varannan helg" men om barnen inte mår bra, skola och sömn har blivit sämre. Pappan ljuger inför barnen, barnen vill inte träffa sin Pappa?! Vad gör Familjerätten åt detta? Hur bör Familjerätten arbeta utifrån detta undrar jag! Vad har Familjerätten för utbildning när det gäller barn som har blivit utsatta? Vad har Kontaktpersonen för utbildning om barn som har blivit utsatt?

  Dem ska se det ur barnens bästa, barnens behov är det som gäller! Vad betyder det? Lyssnar dem på barnen? Har dem tagit reda på vad som har hänt genom att fråga barnen vad som har hänt? När barnen har velat prata om övergreppen har dem lyssnat och givit dem tillfällen och utrymme att göra det? Nej, inte med dessa barnen.

  Hur kan detta få hålla på utredning, samtal det ena efter det andra det tar aldrig slut. Detta ärende går under namnet vårdnadstvist, men två barn 12 och 10år som är övertygade om att dem har blivit sexuellt utnyttjade. Där två barn får möta sin förövare och höra han berätta att han aldrig har rört dem, men barnen kommer i håg! 
  I tre år utan sin Pappa har dessa barn utvecklats till harmoniska glada koncentrerade pojkar med en god självkänsla och en fantastisk utveckling. Till att på bara ett par månader då domen kom har barnen blivit trötta, mardrömmar, sova hos mamma, okoncentrerade, backar i utveckling "pratar baby språk" ont kroppsligt, blör näseblod, och nästan åt hållet"apatisk" i mellan åt. Skolarbetet fungerar inte heller.
  Men det är klart det kanske är mamman som påverkar barnen på detta sätt!
  Ärligt talat jag bli inte klok på detta...

  lördag 12 februari 2011

  Om något har hänt...

  Första polisanmälan leder inte någon vart. Pappan kan i stället lägga in en stämning om umgänge och vårdnad, tillsvidare blir det umgänge för pappan men med närvaro av kontaktperson tre timmar varannan helg tillsammans med barnen. Detta pågår ca tre år. Tre olika kontaktpersoner har varit inblandade den siste tyckte att umgänget skulle utökas och att pappan skulle få ha barnen själva, hon förstog sig aldrig på mig, har jag fått höra i efterhand. Det slutade med att Familjeätten började att ställa krav och att det skulle ske en förändring och att vi behövde gå på gemensamma samtal jag och Pappan. Det som va viktigast va frågan hur jag skulle kunna få tillbaka tilliten till Pappan så det skulle kunna bli ett normalt umgänge mellan Pappan och barnen utan kontaktperson. Myndigheter talade om för mig att det syntes så väl hur Pappan verkligen gjorde allt för att jag skulle lita på honom. Och om det någonsin har hänt att pojkarna har blivit sexuellt utnyttjad, så skulle ju det aldrig kunna ske igen! Inte när han har allas Ögon på sig! Då skulle han ju göra bort sig direkt! Så dum är man inte! Eller?
  Pappan börjar ha dem på dagtid, sedan någon övernattning, sedan mer och mer. Nästan sex månader han det gå innan jag vågade tro eller se att han utnyttjade barnen sexuellt igen. Denna gången var det Micke som hade tydliga skador....

  Hur säger man?!

  Pojkarna mår allt sämre av att träffa sin Pappa. Kalle vill inte träffa sin Pappa mer, om Familjerätten undrar varför, kan jag svara "att jag inte har någon Pappa" eller låter det tyket? undrar Kalle.

  onsdag 9 februari 2011

  Pappan skuldbelägger barnen

  Pappans svar till barnen är inte helt sanna. Sant är att han inte träffade sin Pappa, men den Pappan som barnen syftar på är den som deras Pappa har vuxit upp med och som är en av två som dem har kallat Farfar, den andre Farfarn är Farmors nuvarande man. Så svaret från Pappan blir väldigt förvirrande för barnen. Dem visste nämligen inte att dem skulle ha haft en tredje Farfar. Att barnen skulle ha småsyskon på Pappans sida skulle ju ha kunnat vara sant, men märkligt att det ena barnet skulle ha samma förnamn som Kalle och dotterns namn mindes inte ens Pappan?! När jag ringer Folkbokföringen får jag veta att Pojkarnas Pappa inte har några andra barn en dessa två. Jag begriper inte detta! Varför ljuger man eller hittar på något sådant?! Vad gör Kontaktpersonen under ett sådant här samtal?

  tisdag 8 februari 2011

  Med Kontaktperson

  Kontaktpersonen ska vara med under umgänget mellan pojkarna och deras pappa, det ska vara en person som pojkarna kan känna sig trygga med. Denna gången är det dax att träffas en lördag. Dem börjar med en fika och sedan ska dem gå på Bio, dem ska se Narnia. När dem sitter och fikar vill Kalle ställa en fråga till sin Pappa-"Vad skulle du tycka om att träffa din Pappa om han hade utsatt dig?" Pappans svar blev-" Det va en svår fråga men det är så att jag ville inte träffa min Pappa men sen dog han och då ångrade jag mig" svarar Pappan och får tårar i ögonen. Det blev inga mer frågor från Kalles sida.Pappan berättade sedan för pojkarna att han har två barn till men att han inte vill träffa dem för dem påminner så mycket om er, säger Pappan till barnen! När jag hör detta blir min undran var är eller gör kontaktpersonen i allt detta?Jag hade inte en aning om att han hade fler barn, det måste väl vara yngre barn då tänker jag. Sedan går tydligen Kontaktpersonen på toaletten och lämnar barnen själva med Pappan! Hur tänker en kontaktperson i det här läget undrar ju jag! Tänker kontaktpersonen och dem på Familjerätten överhuvudtaget? Vad tänker barnen och hur gick det väl inne på Bion?

  måndag 31 januari 2011

  Forskning

  Jag fick höra av en utredare på Familjerätten att det finns Forskning på att barn som har utsatts för sexuella övergrepp mår bra av att träffa sin Förövare tillsammans med en kontaktperson. När en Pappa har utsatt sina barn för sexuella övergrepp är det också viktigt att barnen får träffa sin Pappa för att dem ska kunna se att Pappan också har goda sidor. För barn är det också viktigt att dem har en Pappa som dem kan identifieras sig med! Att mina barn ska träffa sin Pappa för att det är viktigt för dem att kunna identifiera sig med honom, det klingar inte väl i mina öron!!

  lördag 15 januari 2011

  Det tar aldrig slut!

  Många år har gott!
  Kalle va bara 4 år när han berättade vad hans Pappa gjort med honom. Det var nog en slump att jag fick veta... Det va rött och irriterat, lite konstigt men en då inte. Jag frågade varför han va röd? Därför att Pappa har gjort så!
  Jag polisanmäler Pappan för sexueltövergrepp.
  Socialtjänst och Bup kopplas in. En kvinnlig Polis gör ett vidioförhör med Kalle. Kalle berättar vad och hur Pappa gjorde.
  Sen är det myndigheter som utifrån sina uppdrag och befogenheter som ska ta hand om detta. Det händer inte så mycket. Får höra att en Polis hade uttalat sig i ärendet och han tyckte att det bedrivs en Häxjackt på män. Förundersökningen läggs ner.
  Nu lämnar Pappan in en stämning på Mamman och begär umgänge,delad vårdnad eller ensam vårdnad, Pappan ville aldrig gifta sig, han hade också misshandlat Kalles Mamma bara någon vecka innan faderskapspapprena skulle skrivas på. Skönt att Kalles Mamma va så pass Tuff att hon vägrade skriva på några papper.
  Fortsättning följer....